Горизонтальное многоуровневое меню
Меню
Колектив кафедри

Копанський Микола Михайлович

доцент,
кандидат технічних наук (захистив дисертацію в 2012 р.),
доцент кафедри (присвоєно вчене звання в 2012 р.).E-mail: mkopansky@ukr.net

Член вченої ради Інституту деревооброблювальних технологій і дизайну, автор та співавтор понад 70 наукових та навчально-методичних праць, серед серед яких навчальні посібники, конспекти лекцій, статті, методичні вказівки, патенти на винаходи.

 

ОСВІТА

Студент Львівський лісотехнічний інститут, факультет технології деревообробки, Львів (1980-1985)
Аспірант Український державний лісотехнічний університет, Львів (1987-1990)

КВАЛІФІКАЦІЇ

Інженер-технолог деревообробки - 1985р. Львівський лісотехнічний інститут ("Реконструкція цеху виготовлення стільців на Бєлічському ДК").

НАУКОВІ СТУПЕНІ

Кандидат технічних наук зі спеціальності 05.23.06 - технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини - 2012 р. Національний лісотехнічний університет України ("Обгрунтування режимів розкроювання волокнистих плит дисковими ножами.").

ПРОФЕСІЙНА КАР'ЄРА

1985 - 1987 Інженер з нестандартного обладнання, установа ВІ 304/41 Івано-Франківська обл., м. Коломия
1990 - 1992 Молодший науковий співробітник, Львівський лісотехнічний інститут, Львів
1992 - 2003 Асистент, кафедра хімічної технології переробки деревини, Український державний лісотехнічний університет, Львів
2003 - 2010 Старший викладач, кафедра хімічної технології переробки деревини, Національний лісотехнічний університет України, Львів
2010 - 2012 Старший викладач , кафедра технологій деревинних композиційних матеріалів, целюлози та паперу, Національний лісотехнічний університет України, Львів
2012 - теперішній час Доцент, кафедра технологій деревинних композиційних матеріалів, целюлози та паперу, Національний лісотехнічний університет України, Львів

СТАЖУВАННЯ

10.12.2007-24.12.2007 Національний університет "Львівська політехніка", кафедра хімічної інженерії, Львів
10.05.2017-09.06.2017 Національний університет "Львівська політехніка", інститут хімії та хімічних технологій, кафедра хімічної інженерії, Львів

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

Дослідження процесів безстружкового різання листових деревинних композиційних матеріалів. Дослідження процесів виготовлення деревинних композиційних матеріалів з використанням стебел ріпаку.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Викладає лекційні курси з дисциплін: "Процеси і апарати хімічної технології ", "Обладнання підприємств ХТПД", „Технологія деревинних композиційниих матеріалів", ”Технологія спеціальних виробництв”.
Керівник дипломних робіт бакалавра, дипломних проектів спеціаліста і магістерських робіт.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Навчальні посібники і конспекти лекцій

Копанський М. М. Гідромеханічні процеси виробництва деревних плит і пластиків. (Конспект лекцій). ”.– Львів, УкрДЛТУ, 2003. – 248 с.
Копанський М.М., Манзій.С.О., Шепелюк О.О. Теплові, масообмінні та хімічні процеси виробництва деревинних плит і пластиків (Конспект лекцій). – Львів, УкрДЛТУ, 2006. – 185 с.
Манзій С.О., Копанський М.М., Козак Р.О., Шепелюк О.О. Технологія переробки макулатури. Навч. посіб. - К.: Основа, 2009. - 96 с


Навчально-методичні праці

Копанський М. М., Крамар В.Д., Книш Ю.В. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з курсу “Процеси і апарати хімічних виробництв” (Гідромеханічні процеси). – Львів, УкрДЛТУ, 1999. – 44 с.
Копанський М. М. Методичні вказівки до курсового проектування з курсу “Процеси і апарати хімічних виробництв”. (Гідромеханічні процеси). – Львів, УкрДЛТУ, 2000. – 28 с.
Крамар В.Д., Копанський М. М. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з курсу ТКМ “Аналіз і синтез фенолоформальдегідних смол і клеїв”.– Львів, УкрДЛТУ, 2001. – 24 с.
Копанський М. М., Манзій С.О., Шепелюк О.О. Методичні вкаазівки для проведення лабораторних робіт з курсу “Процеси і апарати хімічних виробництв” (Механічні та гідродинамічні процеси). – Львів, НЛТУУ, 2006. – 36 с.
Копанський М. М. Методичні вказівки для виконання практичних розрахунків з курсу “Процеси і апарати хімічних виробництв” (Гідромеханічні процеси. Прикладна гідравліка). – Львів, НЛТУУ, 2006. – 80 с.
Манзій С.О., Копанський М.М., Ковальчук О.М. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з курсу ”Модифікування деревини”. – Львів, НЛТУУ, 2007. – 39 с.
Манзій С.О., Копанський М.М., Шепелюк О.О., Біць Г.Є. Методичні вказівки для проведення лабораторної роботи “Властивості личкованих деревинних плит” . – Львів, НЛТУУ, 2007. – 19 с.
Манзій С.О., Панов В.В., Копанський М.М., Шепелюк О.О., Козак Р.О., Кузьмин О.М. Методичні вказівки для проведення лабораторної роботи “Контроль процесу виготовлення шпону і оцінка якості готової продукції”. – Львів: РВВ НЛТУУ, 2008.– 59 с.
Манзій С.О., Копанський М.М. Програма і методичні вказівки з проходження переддипломної практики”. – Львів: РВВ НЛТУУ, 2008. – 25 с.
Манзій С.О., Копанський М.М., Шепелюк О.О., Козак Р.О. Методичні вказівки для виконання для виконання контрольних робіт з курсу Технологія переробки макулатури. – Львів: РВВ НЛТУУ, 2009. – 30 с.
Копанський М.М., Козак Р.О. Методичні вказівки для виконання курсового та дипломного проектування з курсу ТДКМ. – Львів: РВВ НЛТУУ, 2011. – 45 с.
Ортинська Г.Є., Копанський М.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Осови технології паперу і картону” для студентів спеціальності 6.091611. – Львів: Редакційно-видавничий відділ НЛТУ України. – 2013. – 35 с.
Копанський М.М., Салабай Р.Г., Шепелюк О.О.,Салдан Р.Й. Методичні вказівки до виконання розділу ”Конструктивна частина“ дипломного проекту для студентів що навчаються на спеціальності 05130110 ”Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини”. – Львів: РВВ НЛТУУ, 2015. – 43 с.
Копанський М.М. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу ”Технологія деревинних композиційних матеріалів” для студентів що навчаються на спеціальності 161 ”Хімічні технології та інженерія”. – Львів: РВВ НЛТУУ, 2016. – 18 с.
Копанський М.М. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу ”Процеси і апарати хімічної технології” для студентів що навчаються на спеціальності 161 ”Хімічні технології та інженерія”. – Львів: РВВ НЛТУУ, 2016. – 24 с.
Копанський М.М. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу ”Технологія сірникового виробництва” для студентів що навчаються на спеціальності 161 ”Хімічні технології та інженерія”. – Львів: РВВ НЛТУУ, 2016. – 20с.
Копанський М.М. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу ”Обладнання підприємств ХТПД” для студентів що навчаються на спеціальності 161 ”Хімічні технології та інженерія”. – Львів: РВВ НЛТУУ, 2017. – 22с.
Копанський М.М. Методичні вказівки для виконання курсового проектування з курсу „Технологія сірникового виробництва” для студентів що навчаються за спеціальністю 161 ”Хімічні технології та інженерія”. – Львів: Редакційно-видавничий відділ НЛТУ України. – 2017. –45с.
Ортинська Г.Є., Копанський М.М., Салабай І.І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу „Модифікування деревини та деревинних матеріалів ” для студентів спеціальності 161 „Хімічні технології та інженерія” та 187 „Деревообробні та меблеві технології ” – Львів: НЛТУ України, – 2017. – 32 с


Наукові статті

Ференц О.Б.,Салабай Р.Г., Манзій С.О., Козак Р.О., Копанський М.М. Аналіз нормативних документів на шпон та фанерну продукцію. // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. ? Львів: РВВ УкрДЛТУ. ? 2005. ? Вип. 15.1. – С. 289-292.
Манзій С.О., Ференц О.Б., Копанський М.М. Порівняльні характеристики гранульованого та брикетованого біопалива. Науковий вісник НЛТУУ : зб. наук.-техн. праць. ? Львів: РВВ УкрДЛТУ. ? 2010. ? Вип. 20.3. – 3с.
Копанський М.М. Особливості спрацювання дискових ножів у процесі різання волокнистих плит. Науковий вісник НЛТУУ : зб. наук.-техн. праць. ? Львів: РВВ УкрДЛТУ. ? 2010. ? Вип. 20.12 – 2с.
Кусняк І.І., Копанський М.М. Можливість використання термопластичних полімерів у виробництві фанери. Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість // Міжвідомчий наук.-техн. збір-ник. – Львів: НЛТУ України. – 2013, вип. 39.1. – С. 72-75.
Копанський М.М. Особливості застосування дискових ножів із спеціальним компенсувальним пристроєм для розкроювання деревинних листових матеріалів. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.7. – С. 94-97.
Козак Р.О., Копанський М.М. Визначення критерію Фур’є для розрахунку режимів теплової обробки циліндричних сортиментів. Науковий вісник НЛТУ України: збірник наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.3. – С. 346-350.
Шепелюк О.О., Салдан Р.Й.,Копанський М.М. Використання відходів целюлозно-паперового виробництва у виготовленні паливних матеріалів. Науковий вісник НЛТУ України: збірник наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.7. – С. 111-119.
Бринь О.І., Копанський М.М. Дослідження властивостей шпону просоченого антипіренами. Науковий вісник НЛТУ України: збірник наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.10. – С. 118-124.
Копанський М.М., Кусняк І.І., Бринь О.І. Оптимізація параметрів режиму розкроювання волокнистих плит дисковими ножами. Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість // Міжвідомчий наук.-техн. збірник. – Львів: НЛТУ України. – 2013. –Вип. 39.1. – С. 72-75.
Копанський М.М., Шепелюк О.О. Порівняльний аналіз складу та властивостей рослинної сировини із стебел ріпаку та пшенично-житньої соломи. Науковий вісник Національ¬ного університету біоресурсів і природокористування України: Зб. наук. праць. – Випуск 185. – К.: НУБіП України, 2013. – С. 149-153.
Копанський М.М., Салдан Р.Й. Перспективи використання ріпакової сировини у виробництві деревинних композиційних матеріалів. Вісник харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка: Зб. наук. праць – Випуск 147. – Харків.: ХНТСГ, 2014. С. 52-53.
Шепелюк О.О., Копанський М.М., Салдан Р.Й., Шепелюк І.Р. Використання целюлозно-паперового скопу у виробництві композиту на основі мінерального в’яжучого. Вісник харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка: Зб. наук. праць – Випуск 147. – Харків.: ХНТСГ, 2014. С. 115-121.
Салдан Р.Й. Шепелюк О.О. Копанський М.М., Ковальчук М.М. Вплив режимних параметрів на вміст дрібної фракції під час виготовлення паливних гранул. Науковий вісник НЛТУ України: збірник наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.04. – С. 240-245.
Салдан Р.Й., Шепелюк О.О., Копанський М.М., Вакулін М.М. Дослідження залежності вмісту дрібної фракції аливних гранул від технічного стану гранулятора та їх транспортування. Науковий вісник НЛТУ України: збірник наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.05 – С. . 181-186.
Копанський М.М. Production of wood-based cjmposites made from rape straw wastes. Forest, Paper and Woodworking Industry // Міжвідомчий наук.-техн. збірник. – Львів: НЛТУ України. – 2014. – Вип. 40. – С. 20-22.
Копанський М.М. Салдан Р.Й. Шепелюк О.О. Дослідження фізичних властивостей деревиннокомпозиційних матеріалів,виготовлених із використанням ріпакової сировини. Науковий вісник НЛТУ України: збірник наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.08. – С. 169-174.
Копанський М.М. Визначення деяких механічних показників деревинно-композиційних матеріалів, виготовлених з використанням відходів ріпаку. Науковий вісник НЛТУ України: збірник наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.04 – С. 157-161.
Kopansky M.M., Myklash L.T. Properties of Wood Composites Produced from Rape Wastes. Implementation of wood science in woodworking Sector. Proceedings of 26 th International Conference on). Zagreb : University Wood Science and Technology (ICWST of Zagreb. – 16th of October 2015. – P. 135-139.
Копанський М.М. Використання стебел ріпаку у виробництві деревинних композиційних матеріалів виготовлених на основі мінерального в’яжучого. Вісник харківського національного технік-ного університету сільського господарс-тва ім. Петра Василенка: Зб. наук. праць. – Випуск 184. – Харків.: ХНТСГ, 2017. С.28-32.

Матеріали і тези доповідей науково-практичних конференцій, симпозіумів

Дуда Я.В., Копанський М. М. Розробка і використання пастоподібних флюсових композицій для високотемпературного паяння металів. // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. ? Львів: РВВ УкрДЛТУ. ? 2000. ? Вип. 9.11. ?2 с.
Книш Ю.В., Копанський М. М. Дослідження коефіцієнту теплообміну Нуссельта в періоді постійної швидкості конвективного сушіння деревини. // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. ? Львів: РВВ УкрДЛТУ. ? 2000. ? Вип. 9.13. ?2 с.
Копанський М. М. Дослідження зносостійкості ножів при різанні деревноволокнистих плит. // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. ? Львів: РВВ УкрДЛТУ. ? 2000. ? Вип. 9.13. ?2 с.
Копанський М. М., Заяць І.М. Некоторые особенности резания декоративного бумажно-слоистого пластика дисковыми ножами // Материалы н-т. конф. “Науч.-тенх. прогресс в лесной и д/о пром-ти”. ? Киев, 1991. ?4 с.
Копанський М.М., Заяць І.М. Про вплив величини перекриття дискових ножів на процес різання волокнистих плит // Матеріали н-т. конф. “Взаємодія науки і виробництва у лісопромисловому комплексі”, 5-7 лютого 1991 р.: збірник тез доповідей. – Львів : УкрДЛТУ, 1991.
Копанський М.М. Основні аспекти процесу різання деревинноволокнистих плит дисковими ножами // Матеріали 50-ї н-т. конф. виклад. та аспірантів, 3-6 березня 1998 р.: збірник доповідей. – Львів: УкрДЛТУ, 1998. ? С. 33-35.
Копанський М.М. Безстружкові способи різання листових і плитних деревних матеріалів // Матеріали 51-ї н-т. конф., 6-9 квітня 1998 р.: збірник доповідей. – Львів: УкрДЛТУ, 1998. ? С. 45-46.
Копанський М. М. Дослідження впливу основних факторів процесу на величину зони зсуву при різанні ВП дисковими ножами. Матеріали 51-ї н-т. конф. 6-9 квітня 1998 р.: збірник доповідей. – Львів : УкрДЛТУ, 1998. ? С. 57-59.
Дуда Я.В., Копанський М. М. Пастоподібні флюсові композиції для високотемпературної пайки металів срібними припоями. Матеріали наукової конференції “Хімічні читання”, – Львів : ЛДУ ім. Франка, 1999. ?1с.
Копанський М. М. Кутові та лінійні параметри січень конічного диску //Матеріали 52-ї н-т конф. 11-14 квітня 2000 р.: збірник доповідей. – Львів : УкрДЛТУ, 2000. ? С. 13-15.
Копанський М. М., Гараєцька Н.В. Кутові і лінійні параметри січень конічного диску. //Матеріали 52-ї н-т конф. 11-14 квітня 2000 р.: збірник доповідей. – Львів : УкрДЛТУ, 2000.
Дуда Я.В., Копанський М. М. Клеєві композиції з низьким вмістом формальдегіду для виробництва деревноволокнистих плит. Матеріали наукової конференції “Хімічні читання”, – Львів : ЛДУ ім. Франка, 2001. ?1с.
Копанський М. М., ЛебідьО.В. Дослідження впливу віку арболіту на його міцність. //Матеріали 55-ї н-т конф. 6-7 квітня 2003 р.: збірник доповідей. – Львів : УкрДЛТУ, 2003. ? 2с.
Копанський М. М., Манзій С.О. Вплив деяких факторів на механічні показники арболіту. //Матеріали 55-ї н-т конф. 6-7 квітня 2003 р.: збірник доповідей. – Львів : УкрДЛТУ, 2003. ? 4с.
Копанський М.М., Шепелюк О.О.,Салдан Р.Й. Лігноцелюлозні композиційні матеріали виготовлені з використанням ріпакової сировини. Матеріали міжнародної наукової конф. “Лісове і садово-паркове господарство 21 сторічя: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення”, 13-14 березня 2014р.,, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2014, с.206-207.
Копанський М.М. Використання ріпакової сировини у виробництві деревинних композиційних матеріалів. Матеріали міжнародної наукової конф. “Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем”, 19-22 травня 2015 р.,, Чернігівський національний технологічний університет , Чернігів, 2015, с.136-137.
Копанський М.М. Деревинні композиційні матеріали виготовлені з стебел ріпаку та мінерального в’яжучого. Матеріали міжнародної наукової конф. “Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем”, 26 - 29 квітня 2016 р. м. Чернігів, Чернігівський національн-ий технологічний університет , Чернігів, 2016, с.136-137.
Копанський М.М. Деякі аспекти виготовлення арболітових виробів з використанням стебел ріпаку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Прикладні науково-технічні дослідження”, Івано-Франківск 5-7 квітня 2017 р., с. 97.
Копанський М.М. Використання стебел ріпаку у виробництві стінових личкувальних панелей. Матеріали 7 міжнародної наукової конф. “Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем”, 24 - 27 квітня 2017 р. м. Чернігів, Чернігівський національний технологічний університет, Чернігів, 2017, с.181-182с.

Патенти на корисні моделі та винаходи

Патент на корисну модель № 61293, Україна, МПК В В23D 45/00. Інструмент для розкроювання деревинних листових матеріалів. / Бехта П.А., Копанський М. М.; власник Національний лісотехнічний університет України. – Номер заявки u 2011 00958; заявл. 28.01.2011; опубл. 11.07.2011, Бюл. №13.
Патент на корисну модель № 95233, Україна, МПК В В23D 45/00. Спосіб виготовлення деревинних композитів з використанням відходів ріпаку. / Бехта П.А., Копанський М. М.; Салабай Р.Г.; власник Національний лісотехнічний університет України. – Номер заявки u 2013 00958; заявл. 28.05.2013; Опубл. 10.12 14. Бюл.№23.


2010. Всі права захищені.