Горизонтальное многоуровневое меню
Меню
Абітурієнту на замітку

Випускова кафедра "Технології деревинних композиційних матеріалів, целюлози та паперу" – здійснює підготовку бакалаврів за напрямом „Хімічна технологія” та магістрів спеціальності „Хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини”.

Випускники напряму є фахівцями з технології та проектування технологічних процесів лущеного та струганого шпону, фанери, пластиків, плитних матеріалів, модифікованої деревини, целюлози, паперу та картону, лісохімічних виробництв.

Бакалавр напряму "Хімічні технології" вивчає:
- основи теоретичних предметів в обсязі, який необхідний для вирішення виробничо-технологічних, проектних, конструкторських і дослідницьких завдань;
- загальноінженерні предмети і предмети загальнотехнічного циклу;
- основи технологій деревинних композиційних матеріалів та целюлозно-паперової продукції;
- економіку галузі і підприємства; основи організації, планування і управління виробництвом та якістю продукції; питання охорони праці та навколишнього середовища;
- професійно-орієнтовані предмети, в яких розглядаються сучасні технології та наукові підходи до організації: виробництв клеєних матеріалів, деревинних композиційних матеріалів (виробництво лущеного та струганого шпону, фанери, стружкових та волокнистих плит, деревинно-шаруватих пластиків); модифікування деревини і деревинних матеріалів; опорядження деревинних матеріалів; виробництва деревинної маси, комплексної хімічної переробки деревини, целюлозно-паперового виробництва.

Магістр, отримавши ступінь бакалавра, вивчає:
- наукові проблеми виробництв деревинних композиційних матеріалів та целюлозно-паперового виробництва, методи проведення наукових досліджень, виконує дослідницьку наукову роботу.

Професія технолога на підприємствах із виготовлення деревинних композиційних матеріалів має велику перспективу. Деревинні композиційні плитні матеріали на сьогодні є основним матеріалом для виробництва меблевої продукції, панелей і сучасного настилу підлоги, базовим матеріалом для виробництва дверей і віконних блоків, застосовуються в каркасному домобудуванні та настелянні дерев’яних конструкцій дахів. Практично в кожному житловому приміщенні присутня продукція з деревинного композиційного матеріалу.
Вказані підприємства на даному етапі модернізуються і вимагають спеціалістів сучасного рівня, які в ринкових умовах здатні вирішувати технологічні проблеми, орієнтуватися в нетипових ситуаціях, впроваджувати найновіші наукові досягнення у виробництво.
Целюлозно-паперова галузь останні роки демонструє стабільне збільшення виробництва. Український целюлозно-паперовий ринок вважається дуже перспективним. В Україні крім великих целюлозно-паперових підприємств, які виготовляють основну частину продукції по промисловості, в кожному обласному центрі є підприємства, які переробляють вживаний папір. Всі ці підприємства з виробництва целюлозно-паперової продукції мають потребу в спеціалістах, фахівцях своєї справи.

Запрошуємо випускників шкіл, гімназій та коледжів на навчання за напрямом "Хімічна технологія"

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ

Приймальна комісія НЛТУ України знаходиться за адресою:

79057,
м. Львів,
вул. Генерала Чупринки, 105, к. 107.
Тел. (032)-237-88-19, 239-27-15
E-mail: nltu_pk@ukr.net;

2010. Всі права захищені.