Горизонтальное многоуровневое меню
Меню
Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти

Діюча ОПП 2022 р. - "Технології деревинних композиційних матеріалів і модифікування деревини "

Навчальні дисципліни діючої освітньо-професійної програми

Syllabus Ділова іноземна мова
Syllabus Цивільний захист
Syllabus Інтелектуальна власність
Syllabus Фізична хімія
Syllabus Логістика
Syllabus Основи підприємництва
Syllabus Управління персоналом
Syllabus Моделювання та оптимізація технологічних процесів
Syllabus Математичне моделювання складних систем
Syllabus Модифікування деревинних матеріалів
Syllabus Фізико-хімічні процеси модифікування деревини
Syllabus Охорона праці в галузі
Syllabus Методологія наукових досліджень та планування експериментів
Syllabus Методи технологічного контролю
Syllabus Інструментальні методи хімічного аналізу деревини
Syllabus Педагогіка і психологія вищої школи
Syllabus Психологія управління
Syllabus Теоретичні основи процесів склеювання деревини
Syllabus Формування клейових з'єднань деревини
Syllabus Наноматеріали
Syllabus Нанотехнології
Syllabus Біо- та вогнезахист деревини та деревинних матеріалів
Syllabus Технології обробки паперу і картону

Архівні ОПП

Рік
Назва освітньо-професійної програми
2020
"Технології деревинних композиційних матеріалів і модифікування деревини "
2018
"Технології деревинних композиційних матеріалів і модифікування деревини "
2010. Всі права захищені.