Горизонтальное многоуровневое меню
Меню
Навчальні посібники

Манзій С.О., Копанський М.М., Козак Р.О., Шепелюк О.О. Технологія переробки макулатури: Навч. посіб. - К.: Основа, 2009. - 96 с.

У навчальному посібнику розглянуто сучасні способи переробки макулатури, наведені дані про використання макулатури як одного із основних волокнистих напівфабрикатів для виготовлення паперу і картону. Основний навчальний матеріал включає питання організації збору макулатури, механічної переробки макулатури в рідкому потоці, хімічної та термомеханічної обробки макулатури. Описані способи переробки вологоміцної макулатури, особливості переробки бітумованої макулатури, способи видалення друкарської фарби. Наведені схеми механічної переробки макулатури.

Призначений для студентів технічних вузів, а також інженерно-технічних працівників підприємств з переробки макулатури.

Козак Р.О., Козакєвіч П.А. Технологія деревинної маси. Навчальний посібник/За ред. П.А. Бехти. – К.: Основа, 2004. – 348 с.

У навчальному посібнику наведено характеристику сировини, умови її зберігання та підготовки до виробництва деревинної маси. Викладено теоретичні основи, технологію виготовлення та методи обробки білої, бурої, напівхімічної та хімічної дефібрерної деревинної маси, а також дефібраторної деревинної маси. Відзначено вплив основних факторів на технологічні процеси і якість готової продукції. Розглянуто питання використання води та тепла на заводах з виготовлення деревинної маси.

Для студентів технічних вузів, а також інженерно-технічних працівників підприємств з виготовлення деревинної маси та волокнистих плит.

Бехта П.А., Козак Р.О., Тушницький О.П. Комплексна хімічна переробка деревини. Навчальний посібник. – К.: Основа, 2004. - 176 с.

У навчальному посібнику викладено основні напрями хімічної переробки деревної сировини. Розглянуто теоретичні основи та технологію первинних лісохімічних виробництв – целюлозного, гідролізного, пірогенетичної переробки деревини і її відходів шляхом піролізу і газифікації з переробкою рідоти та смоли, переробки осмолу і живиці, дьогтекурильного виробництва та переробки хвойної лапки.

Призначений для студентів лісотехнічних вузів, а також може бути корисним для інженерно-технічних працівників лісохімічної промисловості.

Михайлівська Г.Є., Панов В.В. Клеї для склеювання деревини. Навчальний посібник. - Львів: Афіша, 2002. - 179 с.

Розглянуто сучасний стан теорії і практики склеювання деревини, умови отримання надійного і довговічного клейового з'єднання деревини з різноманітними матеріалами. Синтезовані дані щодо встановлення клеїв, методик їх приготування, способах регулювання технологічних процесів. Описані сучасні методи аналізу клеїв, контролю якості склеювання. Особлива увага приділена перспективним неруйнівним методам оцінки міцності склеювання. Розглянуті питання охорони праці і навколишнього середовища. В додатку наведені марки і показники клеїв відомих фірм.

Призначений для студентів і аспірантів лісотехнічних вузів, а також може бути корисним для інженерно-технічних працівників деревообробної промисловості.

Бехта П.А., Онісько В. Технологія деревинноволокнистих плит. Навчальний посібник для ВНЗ. - Львів: ІЗМН, 1997. - 136 с.

Подана характеристика деревинноволокнистих плит (класифікація, властивості, застосування, способи виробництва); описана сировина та її підготовка; наведена технологія виготовлення плит різними способами.

Для студентів лісотехнічних вузів.

Бехта П.А. Технологія деревинних композиційних матеріалів. Навчальний посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 236 с.

Наведено класифікацію деревинних композиційних матеріалів, їх властивості та галузі застосування, сировину і клейові матеріали для їх виготовлення. Розглянуто загальні наукові положення створення таких матеріалів, технологічні процеси їх виготовлення і переробки у вироби.

Для студентів лісотехнічних вузів.

Бехта П.А. Технологія виробництва фанери. Навчальний посібник. - К.: ІЗМН, 1996. - 280 с.

Наведена класифікація, властивості, галузі використання фанери і фанерної продукції, сировина і матеріали для їх виробництва. Викладені теоретичні питання процесу склеювання шпону. Описано способи нанесення клеїв на шпон, способи і режими склеювання, технологію обробки і опорядження фанери, а також технологічні процеси виробництва різних видів фанери та фанерної продукції. Вказані шляхи інтенсифікації виробництва і принципи побудови технологічних процесів на всіх дільницях технологічного процесу виробництва фанери.

Призначений для студентів лісотехнічних вузів, а також може бути корисним для інженерно-технічних працівників деревообробної промисловості.

Бехта П.А. Виробництво і обробка лущеного та струганого шпону. Навчальний посібник. - К.: ІСДО, 1995. - 296 с.

Розглядаються стадії технологічного процесу переробки деревини на лущений та струганий шпон: підготовка сировини, способи лущення і стругання, сортування і ремонт шпону. Описані види обладнання, потокові і автоматичні лінії. Розглянуті питання раціонального і комплексного використання деревини, а також охорони праці і техніки безпеки. Даються основи проектування цехів і дільниць.

Призначений для студентів лісотехнічних вузів, а також може бути корисним для інженерно-технічних працівників деревообробної промисловості.

Бехта П.А. Технологія та обладнання для виробництва деревинностружкових плит. Навчальний посібник. - К.: ІСДО, 1994. - 456 с.

Подано класифікацію, види, розміри, властивості деревинностружкових плит, технологічний процес і методи їх виробництва. Описана сировина, клеї і добавки для їх виробництва, нове вітчизняне та імпортне обладнання. Розглянуто технологічні режими виконання всіх операцій і шляхи інтенсифікації процесів виробництва плит.

Призначений для студентів лісотехнічних вузів. Може бути використаний як навчально-методичний посібник для інженерів і магістрів (аспірантів).

Бехта П.А. Технологічні розрахунки у виробництві деревинностружкових плит. Навчальний посібник. - К.: ІСДО, 1994. - 160 с.

Наведено класифікацію та види, розміри, властивості деревинностружкових плит. Описано сировину, клеї та добавки для виробництва цих плит, нове вітчизняне й імпортне устаткування по всіх етапах технологічного процесу. Розкрито методику поопераційного розрахунку сировини та матеріалів на одну плиту, на 1 м3 плит і для виконання річної програми. Є формули та практичні рекомендації з розрахунку продуктивності і необхідної кількості устаткування. Включено нормативні дані для технологічної розробки проектів. Вказано заходи щодо економії сировини та матеріалів.

Навчальний посібник призначений для студентів лісотехнічних вузів, може стати у пригоді як посібник для працівників виробництва і проектних організацій, які зайняті виробництвом деревинностружкових плит.

 

2010. Всі права захищені.