Горизонтальное многоуровневое меню
Меню
Методичні вказівки

Козак Р.О., Бринь О.І. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни „Технологія целюлози" „Технологічні розрахунки у виробництві сульфатної целюлози" для студентів напряму підготовки 6.051301 (спеціальності 7.05130110, 3.05130110) – Львів: НЛТУ України, 2014. – 46 с.
Салабай Р.Г. Методичні вказівки для дипломного проектування напряму підготовки 6.051301 „Хімічна технологія" за спеціальністю „Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини" – Львів: НЛТУ України, 2013. – 26 с.
Ортинська Г.Є., Копанський М.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Основи технології паперу та картону" для студентів спеціальності 6.051301 "Хімічна технологія" – Львів: НЛТУ України, 2013. – 36 с.
Салдан Р.Й., Салабай Р.Г., Лютий П.В., Шепелюк О.О. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу „Проектування виробництв хімічної технології переробки деревини" для студентів спеціальності 7.05130110 і 8.05130110 "Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини" – Львів: НЛТУ України, 2013. – 76 с.
Салдан Р.Й., Лютий П.В., Шепелюк О.О., Ортинська Г.Є. Альбом технологічного обладнання для виконання дипломних та курсових робіт з курсу „Технологія шпону", Технологія фанери", „Технологія клеєних матеріалів", „Технологія деревинних плит і пластиків" для студентів напрямів підготовки 6.051301 і 6.051801 (спеціальності 7.05130110, 8.05130110 та 7.05180102) – Львів: НЛТУ України, 2013. – 111 с.
Лютий П.В., Ортинська Г.Є., Кусняк І.І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Технологія і застосування полімерів у виготовленні виробів з деревини». – Львів: НЛТУ України. – 2013. – 37 с.
Козак Р.О., Лютий П.В., Салдан Р.Й., Шепелюк І.Р. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Методи контролю якості продуктів хімічної технології переробки деревини» для студентів спеціальності 7.05130110, 8.05130110 "Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини". – Львів: НЛТУ України. – 2012. – 21 с.
Козак Р.О., Кусняк І.І. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу „Комплексна хімічна переробка деревини” для студентів напряму 6.051301 „Хімічна технологія”, спеціальностей 7.05180101 „Технологія деревообробки”, 7.05180102 „Технологія виробів з деревини” – Львів: НЛТУ України, 2012. – 36 с.
Козак Р.О., Кусняк І.І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу „Комплексна хімічна переробка деревини” для студентів напряму 6.051301 „Хімічна технологія”, спеціальностей 7.05180101 „Технологія деревообробки”, 7.05180102 „Технологія виробів з деревини” – Львів: НЛТУ України, 2012. – 36 с.
Козак Р.О., Копанський М.М. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу „Технологія деревинних композиційних матеріалів” для студентів напряму 6.051301 „Хімічна технологія” – Львів: НЛТУ України, 2011. – 50 с.
Мацюк Р.І., Салабай Р.Г. Методичні вказівки до виконання бакалаврських випускних робіт напрямів підготовки 6.051801 «Деревооброблювальні технології» за спеціальністю «Технологія деревообробки» і 6.051301 «Хімічна технологія» за спеціальністю «Хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини». – Львів: НЛТУ України, 2011. – 22 с.
Козак Р.О., Кусняк І.І. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Матеріалознавство» для студентів заочної форми навчання напряму 6.051301 «Хімічна технологія» – Львів: НЛТУ України, 2010. – 100 с.
Салабай Р.Г., Салабай І.І. Розрахунок сировини і матеріалів у виробництві клеєних дощатих конструкцій. Методичні вказівки до виконання практичних робіт. – Львів: НЛТУ України, 2010. – 42 с.
Манзій С.О., Козак Р.О. Методичні вказівки для виконання практичних та контрольних робіт з курсу “Технологія переробки макулатури”. Львів, НЛТУ України, 2009 р. - 30 с.
Манзій С.О., Панов В.В., Шепелюк О.О., Козак Р.О., Кузьмин О.М., Копанський М.М. Контроль процесу виготовлення шпону і оцінка якості готової продукції. Львів, НЛТУ України, 2008 р. - 59 с.
Манзій С.О., Копанський М.М. Програма і методичні вказівки з проходження переддипломної практики. – Львів, НЛТУ України, 2008 р. – 25 с.
Козак Р.О, Манзій С.О., Салдан Р.Й. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Технологія деревинної маси”. – Львів, НЛТУ України, 2008 р. - 54 с.
Манзій С.О., Шепелюк О.О., Копанський М.М., Біць Г.Є. Властивості личкованих деревинних плит. Методичні вказівки до лабораторних робіт. – Львів, НЛТУ України, 2007 р. - 38 с.
Манзій С.О., Копанський М.М., Ковальчук О.М. Модифікування деревини. Методичні вказівки до лабораторних робіт. – Львів, НЛТУ України, 2007 р. - 39 с.
Копанський М.М., Козак Р.О., Манзій С.О., Шепелюк О.О. Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Процеси і апарати хімічної технології переробки деревини" ” (Прикладна гідравліка) НЛТУ України, – Львів, 2006 р. - 86 с.
Копанський М.М., Манзій С.О., Шепелюк О.О. Теплові, масообмінні та хімічні процеси у виробництві деревинних плит і пластиків. НЛТУ України, Львів, 2006 р. - 215 с.
Копанський М.М., Манзій С.О., Шепелюк О.О. Методичні вказівки для проведення лабораторних занять з курсу „Процеси і апарати ХТПД”(Механічні та гідромеханічні процеси). НЛТУ України, Львів, 2006 р. - 36 с.
Салабай Р.Г., Козак Р.О., Манзій С.О. Розрахунок сировини в технології клеєних матеріалів. Методичні вказівки до практичних робіт з курсу “Технологія клеєних матеріалів”. Львів, НЛТУ України, 2005 р. - 39 с.
Салабай Р.Г., Козак Р.О. Розрахунок якісного виходу фанерної продукції. Методичні вказівки до практичних робіт. – Львів: УкрДЛТУ, 2003. – 40 с.
Михайлівська Г.Є., Панов В.В. Контроль якості смол і клеїв. Львів, НЛТУ України, 2005 р. - 46 с.
Михайлівська Г.Є., Козак Р.О., Салабай Р.Г. Технологічні розрахунки у виробництві цементно-стружкових плит. Львів, НЛТУ України, 2005 р. - 39 с.
Михайлівська Г.Є. Технологічні розрахунки у виробництві рельєфно-профільних виробів. Львів, НЛТУ України, 2005 р. - 32 с.
Крамар В.Д. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу „Технологія та застосування полімерів у виробництві деревинних плит і пластиків”. Львів, НЛТУ України, 2005 р. - 22 с.
Крамар В.Д. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з курсу „Технологія та застосування полімерів у виробництві деревинних плит і пластиків”. Львів, НЛТУ України, 2005 р. - 20 с.
Крамар В.Д. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з курсу „Технологія та застосування полімерів у виробництві деревинних плит і пластиків” для студентів спеціальності „Хімічна технологія переробки деревини і рослинної сировини”. Львів, УкрДЛТУ, 2004 р. – 14 с.
Козак Р.О. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу „Технологія виробництва деревинної маси” для студентів спеціальності „Хімічна технологія переробки деревини і рослинної сировини” заочної форми навчання. – Львів: УкрДЛТУ, 2004. – 19 с.
Козак Р.О. Технологічні розрахунки у каніфольно-терпентинному виробництві. Методичні вказівки до виконання курсової роботи. – Львів: УкрДЛТУ, 2003. – 24 с.
Крамар В.Д. Методичні вказівки для виконання розрахунків при виробництві деревинноволокнистих плит. Львів, УкрДЛТУ, 2001 р. – 54 с.

2010. Всі права захищені.