Горизонтальное многоуровневое меню
Меню
Навчальні дисципліни
Навчальні дисципліни, які викладаються на кафедрі Технологій деревинних композиційних матеріалів,
целюлози та паперу

Для фахівців:

спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія" бакалаврського рівня підготовки

Syllabus
Матеріалознавство
Syllabus Процеси і апарати хімічних технологій
Syllabus Клеї та склеювання деревини
Syllabus Технології клеєних матеріалів
Syllabus Технології деревинної маси та целюлози
Syllabus Технології деревинних плит
Syllabus Технології деревинних композиційних матеріалів
Syllabus Комплексна хімічна переробка деревини
Syllabus Технології паперу і картону
Syllabus Проектування виробництв
Syllabus Технології спеціальних виробництв
Syllabus Технології клеєних дерев'яних конструкцій
Syllabus Використання деревинних відходів
Syllabus Технологія переробки макулатури
Syllabus Технології опорядження деревинних матеріалів
Syllabus Очищення промислових вод
Syllabus Очищення промислових пилогазових викидів

спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія" магістерського рівня підготовки

Syllabus
Методологія наукових досліджень та планування експериментів
Syllabus Методи технологічного контролю
Syllabus Теоретичні основи процесів склеювання деревини
Syllabus Модифікування деревинних матеріалів
Syllabus Біо- та вогнезахист деревини та деревинних матеріалів
Syllabus Фізико-хімічні процеси модифікування деревини
Syllabus Технології обробки паперу і картону

спеціальності 187 "Деревообробні та меблеві технології" бакалаврського рівня підготовки

Syllabus
Технології клеєних матеріалів
Syllabus Технології деревинних плит
Syllabus Модифікування деревини та деревинних матеріалів
Syllabus Модифікування клейових матеріалів

спеціальності 187 "Деревообробні та меблеві технології" рівня підготовки PhD

Syllabus
Модифікування деревини та деревинних матеріалів
Syllabus Модифікування клейових матеріалів

cпеціальності 151 "Будівництво та цивільна інженерія " бакалаврського рівня підготовки

Syllabus
Матеріалознавство
Syllabus  

cпеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології " бакалаврського рівня підготовки

Syllabus
Технології деревинних композитів
Syllabus  

спеціальності 073 "Менеджмент" бакалаврського рівня підготовки

Syllabus
Основи технологій деревообробки і композиційних матеріалів (модуль з основ технологій композиційних матеріалів)
Syllabus  


2010. Всі права захищені.