Горизонтальное многоуровневое меню
Меню
Навчальні дисципліни
Навчальні дисципліни, які викладаються на кафедрі Технологій деревинних композиційних матеріалів,
целюлози та паперу

Для фахівців:

спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія" бакалаврського рівня підготовки

Матеріалознавство
Процеси і апарати хімічних технологій
Клеї та склеювання деревини
Технології клеєних матеріалів
Технології деревинної маси та целюлози
Технології деревинних плит
Технології деревинних композиційних матеріалів
Комплексна хімічна переробка деревини
Технології паперу і картону
Проектування виробництв
Технології спеціальних виробництв
Технології клеєних дерев'яних конструкцій
Використання деревинних відходів
Технологія переробки макулатури
Технології опорядження деревинних матеріалів
Очищення промислових вод
Очищення промислових пилогазових викидів

спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія" магістерського рівня підготовки

Методологія наукових досліджень та планування експериментів
Методи технологічного контролю
Теоретичні основи процесів склеювання деревини
Модифікування деревинних матеріалів
Біо- та вогнезахист деревини та деревинних матеріалів
Фізико-хімічні процеси модифікування деревини
Технології обробки паперу і картону

спеціальності 187 "Деревообробні та меблеві технології" бакалаврського рівня підготовки

Технології клеєних матеріалів
Технології деревинних плит
Модифікування деревини та деревинних матеріалів
Модифікування клейових матеріалів

спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології " бакалаврського рівня підготовки

Технології деревинних композитів

спеціальності 073 "Менеджмент" бакалаврського рівня підготовки

Основи технологій деревообробки і композиційних матеріалів (модуль з основ технологій композиційних матеріалів)

2010. Всі права захищені.