Горизонтальное многоуровневое меню
Меню
Навчальні дисципліни
Навчальні дисципліни, які викладаються на кафедрі Технології деревинних композиційних матеріалів,
целюлози та паперу

Для фахівців:

напряму 6.051301 "Хімічна технологія"

Матеріалознавство
Процеси і апарати виробництв хімічної технології
Обладнання підприємств хімічної технології переробки деревини
Технологія і застосування полімерів
Основи наукових досліджень та наукова інформатика
Технологія шпону
Технологія фанери
Технологія деревинних плит і пластиків
Технологія опорядження деревинних плит і пластиків
Технологія клеєних дерев’яних конструкцій
Технологія деревинних композиційних матеріалів
Модифікування деревини та деревинних матеріалів
Технологія деревинної маси
Технологія переробки макулатури
Основи технології паперу і картону
Комплексна хімічна переробка деревини
Проектування виробництв хімічної технології переробки деревини
Використання відходів виробництв хімічної технології переробки деревини

напряму 6.051801 "Деревооброблювальні технології "

Технологія клеєних матеріалів
Технологія деревинних плит
Модифікування деревини та деревинних матеріалів

напрямів 6,030504 "Економіка підприємства" та 6.030601 "Менеджмент "

Технологія деревинних композиційних матеріалів
спеціальності 8.05130110 "Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини "

Наукові дослідження і організація науки
Фізико-хімічні процеси склеювання
Модифікування клейових матеріалів
Методи досліджень процесів хімічної технології переробки деревини
Методи контролю якості продуктів хімічної технології переробки деревини
Фізико-хімічні процеси модифікування деревини
Технології перспективних деревинних композитів
Технологія сірникового виробництва
Технологія целюлози
Технологія паперу та катрону
Технологія обробки паперу і картону

спеціальності 8.05180101 "Технології деревообробки "

Технологія деревинних композиційних матеріалів
Теорія та технологія склеювання деревини

спеціальності 8.05180102 "Технології виробів з деревини "

Технологія і застосування полімерів у виготовленні виробів з деревини

2010. Всі права захищені.