Меню
Монографії та словники

Bekhta P.A., Kozakiewicz P. Slownik Drzewny Polsko-Ukrainski Ukrainsko-Polski. Warszawa, P.P.EVAN, 2005. – 278 s.

Словник охоплює термінологію всіх підгалузей деревооброблення і містить близько 25000 термінів.

Бехта І.А., Бехта П.А. Англо-український словник з деревообробної промисловості. – Львів: Світ, 2005. – 352 с.

Словник такого профілю в Україні видається вперше. У ньому вміщено 20 тис. слів, що відтворюють основну лексику деревообробної промисловості, включаючи і деякі терміни целюлозно-паперового виробництва, дотичні до цієї галузі.

Для студентів вищих і середніх навчальних закладів, спеціалістів деревообробної промисловості.

Бехта П.А., Бехта І.А. Англо-український українсько-англійський словник деревообробної промисловості. – Київ: Основа, 2003. – 634 с.

У словнику вміщено 40 тис. слів, що відтворюють основні аспекти деревообробної промисловості: породи деревини, їх вади і дефекти; зберігання і консервування деревини; комплексне перероблення деревинної сировини; матеріали та їхні властивості; раціональне використання сировини і матеріалів; деревообробні машини та механізми; основи різання та інструмент; технологія виробництва пиломатеріалів, заготовок, шпону, фанери, деревинних плит і пластиків, меблів; транспортні засоби; готова продукція всіх видів деревообробного виробництва; техніка безпеки; охорона навколишнього довкілля.

Для викладачів, студентів лісотехнічних вузів, бізнесменів.

Бехта П., Козакєвіч П. Клімат і деревина: Монографія. - Варшава: Вид-во SGGW, 2001.-202с.

Монографія українських та польських вчених присвячена проблемі збереження дерев’яних пам’яток для майбутніх поколінь. У книзі показано: вплив температури та відносної вологості повітря на зміну гігроскопічних і механічних властивостей деревини; вплив людини, освітлення та центрального опалення на клімат приміщень, в яких зберігаються дерев’яні пам’ятки; чинники, які спричинюють деструкцію деревини; захист деревини від змін її вологості та розмірів. Наводяться відповідні параметри клімату приміщень для зберігання дерев’яних виробів.

Для студентів, а також для працівників, які займаються проблемами зберігання та реставрації дерев’яних пам’яток.

Бехта П.А. Виготовлення стружки для деревинностружкових плит. – К.: ІСДО, 1995. – 272 с.

Монографія присвячена одному з головних питань виробництва деревинностружкових плит - виготовленню деревинних частинок. Подається характеристика перероблюваної сировини і застосовуваних деревинних частинок, вимоги, які ставляться до них. Викладена фізична суть явищ, які відбуваються в процесі одержання деревинних частинок, на основі чого визначені вимоги до параметрів деревної сировини, стружкових верстатів і млинів, різального інструменту. Описані різні способи подрібнення деревної сировини і технологічні режими. Наведені нові технологічні схеми підготовки деревинних частинок. Подається загальна систематизація факторів формування параметрів і властивостей деревинних частинок. Узагальнений вітчизняний і закордонний досвід виготовлення деревинних частинок, подаються рекомендації по вдосконаленню технології і обладнання.

Видання призначено для наукових працівників, студентів вищих технічних навчальних закладів і інженерно-технічних працівників деревообробної промисловості.

 

2010. Всі права захищені.