Горизонтальное многоуровневое меню
Меню
Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Проект ОПП 2024 р. - "Хімічні технології переробки деревини"

Діюча ОПП 2023 р. - "Хімічні технології переробки деревини"

Навчальні дисципліни діючої освітньо-професійної програми

Syllabus Iсторiя та культура України
Syllabus Українська мова за професійним спрямуванням
Syllabus Філософія
Syllabus Iноземна мова
Syllabus Фiзичне виховання
Syllabus Вища математика
Syllabus Фізика
Syllabus Загальна та неорганічна хімія
Syllabus Органічна хімія
Syllabus Екологія
Syllabus Інженерна графіка
Syllabus Технічна механіка
Syllabus Електротехніка та основи електроніки
Syllabus Процеси і апарати хімічної технології
Syllabus Аналітична хімія
Syllabus Фізична хімія
Syllabus Колоїдна хімія
Syllabus Загальна хімічна технологія
Syllabus Інструментальні методи хімічного аналізу
Syllabus Основи наукових досліджень
Syllabus Безпека життєдіяльності
Syllabus Основи охорони праці
Syllabus Обладнання виробництв
Syllabus Економіка та організація виробництв
Syllabus Введення у спеціальність
Syllabus Деревинознавство
Syllabus Матеріалознавство
Syllabus Технології деревинної маси
Syllabus Технології целюлози
Syllabus Комплексна хімічна переробка деревини
Syllabus Технології паперу та картону
Syllabus Технології очищення промислових вод
Syllabus Технології спеціальних виробництв
Syllabus Проектування виробництв
Syllabus Іноземна мова за професійним спрямуванням
Syllabus Друга іноземна мова
Syllabus Економічна теорія
Syllabus Політологія
Syllabus Психологія
Syllabus Соціологія
Syllabus Правознавство
Syllabus Україна у світових інтеграційних процесах
Syllabus Комп'ютерна графіка
Syllabus Технології комп'ютерного проектування
Syllabus Обчислювальна математика та програмування
Syllabus Інформаційні технології
Syllabus Хімія деревини та синтетичних полімерів
Syllabus Хімія високомолекулярних сполук
Syllabus Енерготехнологія технологічних процесів
Syllabus Теплотехніка
Syllabus Технологія і застосування полімерів
Syllabus Клеї і склеювання деревини
Syllabus Контроль та керування технологічними процесами
Syllabus Автоматика та основи САПР
Syllabus Основи стандартизації, метрології і сертифікації
Syllabus Технологічні вимірювання та прилади
Syllabus Технологія пиломатеріалів
Syllabus Сушіння деревини
Syllabus Основи механічної обробки заготовок з деревини
Syllabus Технології деревинних плит і пластиків
Syllabus Технології клеєних матеріалів
Syllabus Технології опорядження деревинних матеріалів
Syllabus Технології клеєних дерев'яних конструкцій
Syllabus Технології деревинних композиційних матеріалів
Syllabus Використання деревних відходів
Syllabus Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
Syllabus Основи бізнес-комунікацій в менеджменті ЗЕД
Syllabus Митна справа і митне регулювання
Syllabus Маркетинг підприємств лісового комплексу

Архівні ОПП

Рік
Назва освітньо-професійної програми
2022
"Хімічні технології переробки деревини"
2020
"Технології деревинних композиційних матеріалів і модифікування деревини "
2018
"Технології деревинних композиційних матеріалів і модифікування деревини "
2010. Всі права захищені.