Горизонтальное многоуровневое меню
Меню
Історія кафедри

  Витоки кафедри технології деревинних композиційних матеріалів, целюлози та паперу беруть свій початок від створеної на факультеті механічної технології деревини кафедри столярно-механічних та фанерних виробництв (1947-1953 роки). У період з 1953 до 1975 року дисципліни, пов’язані з деревинними композиційними матеріалами, вивчались на кафедрі проектування деревообробних виробництв (1953-1970 роки), перейменованої з 1970 року на технології виробів з деревини. У 1975 році була створена кафедра гідротермічної обробки деревини і клеєних матеріалів, яка в 1986 році, як структурний підрозділ, була ліквідована, а в 1994 році створена знову, на якій вже окремо функціонували секції гідротермічної обробки деревини і технології клеєних матеріалів.

    1 червня 1999 року, у зв’язку з відкриттям на факультеті технології деревообробки спеціальності “Хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини” та першим випуском у 1999 році спеціалістів за спеціальністю “Хіміко-механічна технологія деревини і деревинних матеріалів” на базі циклів технології клеєних матеріалів кафедри гідротермічної обробки деревини і клеєних матеріалів та охорони праці кафедри технології лісопильно-деревообробних виробництв, утворена випускова кафедра “Хімічної технології переробки деревини і безпеки життєдіяльності”. 1 липня 2001 року реорганізацією кафедри були створені дві окремі кафедри: хімічної технології переробки деревини та безпеки життєдіяльності.
    29 січня 2010 року кафедра отримала назву “Технології деревинних композиційних матеріалів, целюлози та паперу”, яка стала повністю відображати як навчальні, так і наукові напрямки діяльності випускової кафедри. Це єдина кафедра в Україні, яка здійснює підготовку фахівців за спеціалізацією “Технологія деревинних плит і пластиків”.
    Від початку заснування кафедру очолює доктор технічних наук, професор П.А. Бехта. Навчальний процес та наукову діяльність на кафедрі, сьогодні, здійснюють: проф. П.А. Бехта, доценти Р.Г. Салабай, P.O. Козак, М.М. Копанський, О.О. Шепелюк, ст. викладачі Г.Є. Ортинська, Р.Й. Салдан, асистенти О.І. Бринь, І.І. Кусняк, П.В. Лютий, І.І. Салабай, Д.В. Тимик, І.Р. Шепелюк. Технічне забезпечення навчального процесу на кафедрі здійснюють зав. лаб. М.С. Цап’як, інж. Л.М. Лучко, ст. лаборанти О.В. Назар, Л.П. Вірт, О.Є. Серган.
    У різні роки на кафедрі працювали: зав. лаб. Р.І. Орищин (1999-2001), ст. лаб. І.І. Колодко (1999-2001), асист. М.М. Ковальчук (2001-2002), доц. Дуда Я.В. (1999-2004), ст. лаб. Н.Р. Панас (2003-2004), ст. викл. Г.Є. Михайлівська (1999-2007), асист. О.М. Кузьмин (2006-2007), майст. виробн. навч. В.К. Кузьма (1999-2007), проф. Панов В.В. (1999-2009), доц. Крамар В.Д. (1999-2009), доц. С.О. Манзій (1999-2011).
    Кафедра є випусковою у підготовці бакалаврів напряму “Хімічна технологія”, спеціалістів і магістрів спеціальності “Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини”, приймає участь у навчальному процесі підготовки бакалаврів напрямів: “Деревооброблювальні технології”, “Економіка підприємства”, “Менеджмент”, а також спеціалістів і магістрів спеціальностей: “Технологія деревообробки”, “Технологія виробів з деревини”. На даний час на кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів за двома спеціалізаціями: технологія деревинних плит і пластиків; технологія целюлозно-паперового виробництва. З часу свого заснування кафедра випустила понад 220 спеціалістів з кваліфікацією інженера-технолога та 40 магістрів.
    Структура кафедри включає дві секції: деревинних композитних матеріалів; целюлози, паперу та картону. У розпорядженні кафедри лекційна аудиторія, кабінет для ведення практичних занять та приміщення лабораторії. На кафедрі функціонує науково-дослідна лабораторія деревинних композитних матеріалів.
    Для покращення практичної підготовки студентів, зміцнення зв’язків науки і практики організовано філіали кафедри на ТзОВ “ОДЕК-Україна”, ППІІ “Укршпон”, ВАТ “Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат” і ТзОВ “Уніплит”.
    Кафедра має значні напрацювання в навчально-методичній роботі. Працівниками кафедри підготовлено та опубліковано навчально-методичну літературу з більшості дисциплін. Зокрема, з грифом Міністерства освіти і науки України видано чотири підручники, десять навчальних посібників. Видано також дві монографії та два словники.
    Під керівництвом д.т.н., проф. П.А. Бехти склався і успішно розвивається напрям досліджень з створення нових деревинних композитних матеріалів із заданою структурою та властивостями. Розроблено технології: виготовлення деревинно-полімерних матеріалів плоским способом пресування; стружкових плит з використанням соломи; фанери з використанням термопластичних полімерів; малотоксичної фанери; фанери підвищеної вогнестійкості; склеювання шпону підвищеної вологості; модифікування поверхні шпону для виготовлення фанери за зменшеної витрати клею. З проблем напряму під науковим керівництвом д.т.н., проф. П.А. Бехти захищено дві докторські (О.О. Пінчевська, Б.Я. Кшивецький) та десять кандидатських (Р.О. Козак, О.О. Шепелюк, Р.Г. Салабай, О.А. Потапова, Г.Є. Ортинська, П.В. Лютий, Р.Й. Салдан, М.М. Копанський, О.І. Бринь, Д.В. Тимик) дисертацій, видано 2 монографії, а результати розробок захищені понад 110 авторськими свідоцтвами та патентами на винаходи і корисні моделі.
    Кафедра активно співпрацює з науковими установами і навчальними закладами України, Польщі, Словаччини, Німеччини, Швейцарії, США, Росії, Білорусі. Спільно з польськими науковцями видана у Варшаві монографія “Клімат і деревина” і навчальні посібники “Технологія деревинноволокнистих плит” та “Технологія деревинної маси”. Успішно завершено спільний українсько-словацький науково-дослідний проект з розроблення клейових композицій для склеювання шпону підвищеної вологості. За останні роки співробітники кафедри приймали участь в: ХХІІІ IUFRO World Congress, 2010, Seoul, South Korea; V Международном евразийском симпозиуме “Деревообработка: технологии, оборудование, менеджмент XXI века”. – Екатеринбург: Уральский государственный лесотехнический университет, Россия, 2010; Українській науково-практичній конференції “Перспективи впровадження новітніх дерево¬оброблювальних технологій в Україні” – Київ: Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2010; 11th International Conference on Wood & Biofiber Plastic Composites & Nanotechnology in Wood Composites Symposium, 2011, Madison, Wisconsin, USA; XVIII, XIX, XX, XXI Symposium “Adhesives in woodworking industry” – Zvolen, Slovakia, 2007, 2009, 2011 2013; COST Action FP0904 Workshop: Nancy, France, 2012; Iasi, Romania, 2013; COST Action FP1006 Workshop: Kuchl/Salzburg, Austria, 2012; Ghent, Belgium, 2013; 16-й Международной научно-практической конференции “Древесные плиты: теория и практика”. – Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет, Россия, 2013.

 

2010. Всі права захищені.