Горизонтальное многоуровневое меню
Меню
Колектив кафедри

Ортинська Галина Євгенівна

доцент,
кандидат технічних наук (захистила дисертацію в лютому 2011 р.).
E-mail: ortynskag@gmail.com

Автор понад 40 науково-методичних праць, серед яких наукові статті, методичні вказівки, патенти на корисну модель.

ОСВІТА

Студент Національний лісотехнічний університет України, технологічний факультет, Львів (2000-2005)
Аспірант Національний лісотехнічний університет України, Львів (2005-2009)

КВАЛІФІКАЦІЇ

Бакалавр з хімічної технології та інженерії Український державний лісотехнічний університет (2004)

НАУКОВІ СТУПЕНІ

Магістр з хімічної технології та інженерії - 2005 Національний лісотехнічний університет України ("Модифікування фенолоформальдегідних клеїв алюмосилікатними наповнювачами для виробництва фанери").
Кандидат технічних наук зі спеціальності технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини - 2011 Національний лісотехнічний університет України ("Розроблення режимів склеювання шпону підвищеної вологості").

ПРОФЕСІЙНА КАР'ЄРА

2007 - 2010 Асистент, кафедра хімічної технології переробки деревини, Національний лісотехнічний університет України, Львів
2010 - 2013 Асистент, кафедра технології деревинних композиційних матеріалів, целюлози та паперу, Національний лісотехнічний університет України, Львів
2013 - теперішній час Старший викладач, кафедра технології деревинних композиційних матеріалів, целюлози та паперу, Національний лісотехнічний університет України, Львів

СТАЖУВАННЯ

10.12.2007-24.12.2007 Національний університет "Львівська політехніка", кафедра хімічної інженерії, Львів
09/2007-01/2008 Технічний університет у Зволені, Зволен, Словаччина
02/2013-07/2013 Технічний університет у Зволені, Зволен, Словаччина
18.03.2013-18.04.2013 Національний університет "Львівська політехніка", інститут хімії та хімічних технологій, кафедра хімічної інженерії, Львів

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

Фізичні і механічні властивості деревинних матеріалів; вдосконалення технології деревинних композиційних матеріалів; модифікування клеїв для виробництва композиційних матеріалів; комплексне використання біополімерів у виробництві деревинно композиційних матеріалів; нетоксичні деревинні композиційні матеріали.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Викладає лекційні курси з дисциплін: "Технологія переробки макулатури", "Основи технології паперу та картону", "Технологія шпону", "Технологія фанери", "Модифікування деревини та деревинних матеріалів",
Керівник дипломних робіт бакалавра, дипломних проектів спеціаліста і магістерських робіт.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Навчально-методичні праці

Манзій С.О., Шепелюк О.О., Копанський М.М., Біць (Ортинська) Г.Є. Властивості личкованих деревинних плит. Методичні вказівки до лабораторних робіт. Львів, НЛТУ України, 2007 р. - 38 с.
Салдан Р.Й., Лютий П.В. , Ортинська Г.Є. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Технологія деревинних плит та пластиків”.– Львів, НЛТУ України, 2011 – 48 с.
Лютий П.В., Ортинська Г.Є., Кусняк І.І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу „Технологія і застосування полімерів у виготовленні виробів з деревини”. – Львів: НЛТУ України. – 2012. – 37 с.
Салдан Р.Й., Шепелюк О.О.,Лютий П.В, Ортинська Г.Є. Альбом для виконання дипломних та практичних робіт з курсу „Технологія шпону”, „Технологія фанери”, „Технологія клеєних матеріалів”, „Технологія деревинних плит і пластиків”. – Львів, НЛТУ України, 2013 – 111с.
Ортинська Г.Є., Копанський М.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Основи технології паперу та картону” для студентів спеціальності 6.051301 "Хімічна технологія" – Львів: НЛТУ України, 2013. – 36 с.;
Козак Р.О., Лютий П.В, Ортинська Г.Є. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Технологія паперу та картону” – Львів: НЛТУ України, 2014. – 40 с.;


Наукові статті

Бехта П.А., Біць Г.Є, (Ортинська Г.Є.) Модифікування фенолоформальдегідних смол алюмомісткими речовинами для виготовлення фанери // Наукові праці Лісівничої академії наук України. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2008. – Вип. 6. – С. 155-158
Бехта П.А, Ортинська Г.Є. Склеювання шпону підвищеної вологості модифікованою фенолоформальдегідною смолою // Наукові праці Лісівничої академії наук України: збірник наукових праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 10. – С. 254-260.
Bekhta P., Lyutyy P., Sedliacik J., Ortynska G. Properties of flat-pressed wood-polymer composites made using secondary polyethylene. Acta Facultatis Xylologiae Zvolen, 2014, 56(1): 39?50.

Матеріали і тези доповідей науково-практичних конференцій, симпозіумів

Bekhta P., Ortynska G. Sedliacik J. The effect of pressing regime on plywood fabrication from the veneer with high moisture content // Adhesives in woodworking industry: Proceedings of XIX Symposium. – Slovakia, Zvolen, 2009. – p.85-91.
Ортинська Г.Є. Дослідження можливості модифікування фенолоформальдегідної смоли для склеювання шпону підвищеної вологості // ІІ-га Міжнародна (ІV Всеукраїнська) конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології, 22-24 квітня 2009 р. : збірка тез доповідей. – К. : Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", 2009. – С. 141.
Ортинська Г.Є. Формування адгезійних зв'язків під час склеювання шпону підвищеної вологості // ІІІ-тя Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології, 21-23 квітня 2010 р.: збірка тез доповідей. – К. : Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", 2010. – С. 162.
Ортинська Г.Є. Вплив режимів склеювання на властивості фанери, виготовленої із шпону підвищеної вологості // Міжнародна науково-практична конференція "Освіта, наука та інновації у лісовому і садово-парковому господарстві України в контексті регіональних та глобальних викликів" : збірка тез доповідей. – К.: НУБіП, ННІ лісового і садово-паркового господарства, 2010. – С. 222.
Bekhta P., Ortynska G. Sedliacik J. Conditions of gluing high moisture content veneer Adhesives in woodworking industry : Proceedings of XX Symposium. – Slovakia, Zvolen, 2011. – P. 28-33.
Ортынська Г.Е. Определение возможности использования соевых протеинов в производстве фанеры. Сборник научных трудов по материалам международной заочной научно-практической конференции «Актуальные проблемы фундаментальных исследова-ний воспроизводства и переработки природных полимеров».- Воронеж, 2014. – С.338-342.


Патенти на корисні моделі та винаходи

Патент на корисну модель № 37808, Україна, МПК В 27 N 3/00. Спосіб виготовлення фанери із шпону підвищеної вологості / Бехта П.А., Біць (Ортинська) Г.Є., Ян Седлячік; власник Національний лісотехнічний університет України. – Номер заявки u 2008 08606; заявл. 01.07.2008; опубл. 10.12.2008, Бюл. № 23.
Патент на корисну модель № 27335, Україна, МПК В 27 N 3/00. Спосіб виготовлення фанери / Бехта П.А., Бехта Н.С., Біць (Ортинська) Г.Є., Ямчук О.С.; власник Національний лісотехнічний університет України. – Номер заявки u 2007 06919; заявл. 19.06.2007; опубл. 25.10.2007, Бюл. № 17.
Патент на корисну модель № 27350, Україна, МПК В 27 N 3/00. Спосіб виготовлення фанери / Бехта П.А., Бехта Н.С., Біць (Ортинська) Г.Є., Ямчук О.С.; власник Національний лісотехнічний університет України. – Номер заявки u 2007 07090; заявл. 25.06.2007; опубл. 25.10.2007, Бюл. № 17.


2010. Всі права захищені.